Phiếu mua hàng & Thẻ quà tặng

Phiếu mua hàng & Thẻ quà tặng

  • Phiếu mua hàng được chấp nhận như tiền mặt và được thanh toán bình thường.
  • Thẻ quà tặng không áp dụng trong các chương trình khuyến mại.
  • Phiếu mua hàng chỉ có giá trị khi có thời hạn sử dụng, số series thẻ và chữ ký của Tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền).
  • Thẻ quà tặng chỉ có giá trị khi có đầy đủ: ngày phát hành, số serial, chữ ký của người được ủy quyền.

LƯU Ý: Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại trong cùng một thời điểm thanh toán, trừ những chương trình có quy định cụ thể.