Chính sách đổi hàng

Chính sách đổi hàng

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ 05 điều kiện sau:
1. Phải có hóa đơn mua hàng.
2. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
3. Sản phẩm đã mua không quá 03 ngày.
4. Sản phẩm không mua trong thời gian khuyến mại và giảm giá.
5. Vải đã cắt ra thành từng khúc lẻ, chúng tôi có thể không nhận đổi trả hoặc chúng tôi có thể thu hồi nhưng với giá trị không bằng giá trị ban đầu. (Ví dụ, một quần tây với vải khổ 1.5 mét thì trung bình cắt 1.1 mét. Nếu quý khách mua 1.3 mét rồi nhưng muốn đổi trả thì chúng tôi chỉ thu hồi khúc vải đó với giá trị 1.1 mét. Trừ trường hợp vải bị lỗi)